Actuele baan­informatie

Dinsdag 12 en woensdag 13 maart kan er niet online of telefonisch starttijden geboekt worden i.v.m. het overzetten van het nieuwe boekingssysteem waar we mee gaan werken. Excuses voor het ongemak.

Tijdelijke plaatselijke Regels 

 

Datum: 22 oktober 2023

 

Plaatsen van de bal

Vanaf maandag 23 oktober is de Tijdelijke Plaatselijke Regel van 3 oktober j.l. inzake het terugplaatsen van de bal niet meer geldig.

In plaats daarvan is vanaf maandag 23 oktober de volgende Tijdelijke Plaatselijke Regel van kracht:

Als de bal van een speler in het algemene gebied ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waarin geplaatst mag worden en dan spelen. Het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal;
 • Afmeting van het gebied gemeten van het referentiepunt: 15 cm (de lengte van een scorecard), maar met de volgende beperkingen:
  • dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
  • dit gebied moet in het algemene gebied zijn.

Straf voor spelen van bal van de verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Plaatselijke Regels

1. ‘Buiten de baan’ wordt aangegeven door een hek om de baan en om de driving range; op andere plaatsen door witte of wit gemerkte palen, waarbij de grenslijn van buiten de baan wordt bepaald door de lijn tussen de dichtstbijzijnde binnenkanten van de palen of staanders op grondhoogte en staan die palen of staanders zelf buiten de baan.

2. Aangepaalde bomen zijn verboden speelzones. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 2.4) door aangepaalde bomen, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

3. Een vast obstakel (b.v. een sprinklerkop) in het algemene gebied dat op de speellijn binnen 2 clublengten van de green en binnen 2 clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b. Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

 

4. Als een bal in de rode hindernis ligt bij de greens van Appel 8, Kersen 5 of Pruimen 5, of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de rode hindernis, heeft de speler de volgende opties met één strafslag:

a. Ontwijken volgens Regel 17.1, of

b. Als een extra mogelijkheid, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dropping zone droppen. De dropping zones worden aangegeven door oranje palen (twee clublengtes van de oranje paal). Deze dropping zone is een dropping zone zoals bedoeld in Regel 14.3.

5. GUR wordt aangegeven door blauwe palen, een bordje of een blauwe streep op de grond. In geval van belemmering moet de speler de GUR ontwijken volgens Regel 16.1b.

Straf bij een overtreding van een Plaatselijke Regel:
Algemene straf = strokeplay: 2 slagen, matchplay: verlies van de hole

Gedragsregels

 • Voorkom langzaam spel, houd aansluiting; herstel pitchmarks; leg uitgeslagen plaggen terug en hark de bunkers aan (de hark in de bunker leggen met het uiteinde op het gras/de kant).
 • Het is niet toegestaan met driving range ballen in de baan te spelen;
 • Gastspelers dienen een geldig greenfeelabel zichtbaar aan hun tas te dragen;
 • Op De Batouwe gelden kledingvoorschriften;
 • Oefenswings op de tee zijn niet toegestaan, tenzij hij als directe voorbereiding op de afslag wordt gedaan;
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang; wacht met spelen totdat zij een teken geven;
 • Hanteer de door de receptie en op de scorekaart aangegeven starttijden, zowel op hole 1 (eerste lus) als in voorkomende gevallen op hole 10 (tweede lus). Een flight die doorkomt vóór de aangegeven tweede starttijd heeft geen standing.

Starttijd boeken

Boek eenvoudig en snel een startijd als lid of greenfeespeler.