Actuele baan­informatie

Omleiding

Er zijn diverse omleidingen richting Golfcentrum De Batouwe. Het beste kunt u de volgende link van google maps gebruiken om op de golfbaan te komen. 

Tijdelijke Plaatselijke Regel, nr. 2024-2, Ontwijken van beluchtingsgaten

Als de bal van een speler in of tegen een beluchtingsgat ligt:

 1. Bal in het algemene gebied. De speler mag deze belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b. Als de bal tot stilstand komt in een ander beluchtingsgat, dan mag de speler deze opnieuw volgens de plaatselijke regel ontwijken.
 2. Bal op de green. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1d.

Er is echter geen sprake van belemmering als het beluchtingsgat alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler of, op de green, voor de speellijn van de speler.

Straf voor spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

 

 

 

 

Plaatselijke Regels

 1. ‘Buiten de baan’ wordt aangegeven door een hek om de baan en om de driving range; op andere plaatsen door witte of wit gemerkte palen, waarbij de grenslijn van buiten de baan wordt bepaald door de lijn tussen de dichtstbijzijnde binnenkanten van de palen of staanders op grondhoogte en staan die palen of staanders zelf buiten de baan.
 2. Aangepaalde bomen zijn verboden speelzones. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 2.4) door aangepaalde bomen, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.
 1. Een vast obstakel (b.v. een sprinklerkop) in het algemene gebied dat op de speellijn binnen 2 clublengten van de green en binnen 2 clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b. Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.         
 2. Als een bal in de rode hindernis ligt bij de greens van Appel 8,  Kersen 5 of Pruimen 5, of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de rode hindernis, heeft de speler de volgende opties met één strafslag:

 

a. Ontwijken volgens Regel 17.1, of                                                                      b. Als een extra mogelijkheid, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dropping zone droppen. De dropping zones worden aangegeven door oranje palen (twee clublengtes van de oranje paal). Deze dropping zone is een dropping zone zoals bedoeld in Regel 14.3.

5. GUR wordt aangegeven door blauwe palen, een bordje of een blauwe streep op de grond. In geval van belemmering moet de speler de GUR ontwijken volgens Regel 16.1b.

6. Gebieden in bunkers met diepe sleuven die zijn ontstaan door het wegspoelen van zand zijn grond in bewerking en moeten worden ontweken volgens Regel 16.1c.

Straf bij een overtreding van een Plaatselijke Regel:
Algemene straf = strokeplay: 2 slagen, matchplay: verlies van de hole

Gedragsregels

 • Voorkom langzaam spel, houd aansluiting; herstel pitchmarks; leg uitgeslagen plaggen terug en hark de bunkers aan (de hark in de bunker leggen met het uiteinde op het gras/de kant).
 • Het is niet toegestaan met driving range ballen in de baan te spelen;
 • Gastspelers dienen een geldig greenfeelabel zichtbaar aan hun tas te dragen;
 • Op De Batouwe gelden kledingvoorschriften;
 • Oefenswings op de tee zijn niet toegestaan, tenzij hij als directe voorbereiding op de afslag wordt gedaan;
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang; wacht met spelen totdat zij een teken geven;
 • Hanteer de door de receptie en op de scorekaart aangegeven starttijden, zowel op hole 1 (eerste lus) als in voorkomende gevallen op hole 10 (tweede lus). Een flight die doorkomt vóór de aangegeven tweede starttijd heeft geen standing.

Starttijd boeken

Boek eenvoudig en snel een startijd als lid of greenfeespeler.