Actuele baan­informatie

Bericht van onze greenkeeping

Tijdelijke plaatselijke Regels 

Met ingang van 8 mei 2023 is de volgende regel van kracht.

Als de bal in, op of tegen een beluchtingsgat ligt:

Bal in het algemene gebied. De speler mag deze belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b. Als de bal tot stilstand komt in een ander beluchtingsgat, dan mag de speler deze opnieuw ontwijken volgens deze Plaatselijke Regel (d.w.z. droppen van de bal binnen één clublengte, niet dichter bij de hole).

Maar er is geen sprake van een belemmering als het beluchtingsgat alleen een belemmering vormt voor de stand of voorgenomen swing van de speler.

Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van deze Plaatselijke Regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

 

 

Plaatselijke Regels

1. ‘Buiten de baan’ wordt aangegeven door een hek om de baan en om de driving range; op andere plaatsen door witte of wit gemerkte palen, waarbij de grenslijn van buiten de baan wordt bepaald door de lijn tussen de dichtstbijzijnde binnenkanten van de palen of staanders op grondhoogte en staan die palen of staanders zelf buiten de baan.

2. Aangepaalde bomen zijn verboden speelzones. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 2.4) door aangepaalde bomen, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

3. Een vast obstakel (b.v. een sprinklerkop) in het algemene gebied dat op de speellijn binnen 2 clublengten van de green en binnen 2 clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b. Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

 

4. Als een bal in de rode hindernis ligt bij de greens van Appel 8, Kersen 5 of Pruimen 5, of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de rode hindernis, heeft de speler de volgende opties met één strafslag:

a. Ontwijken volgens Regel 17.1, of

b. Als een extra mogelijkheid, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dropping zone droppen. De dropping zones worden aangegeven door oranje palen (twee clublengtes van de oranje paal). Deze dropping zone is een dropping zone zoals bedoeld in Regel 14.3.

5. GUR wordt aangegeven door blauwe palen, een bordje of een blauwe streep op de grond. In geval van belemmering moet de speler de GUR ontwijken volgens Regel 16.1b.

Straf bij een overtreding van een Plaatselijke Regel:
Algemene straf = strokeplay: 2 slagen, matchplay: verlies van de hole

Gedragsregels

  • Voorkom langzaam spel, houd aansluiting; herstel pitchmarks; leg uitgeslagen plaggen terug en hark de bunkers aan (de hark in de bunker en in de speelrichting terugleggen).
  • Het is niet toegestaan met driving range ballen in de baan te spelen;
  • Gastspelers dienen een geldig greenfeelabel zichtbaar aan hun tas te dragen;
  • Op De Batouwe gelden kledingvoorschriften;
  • Oefenswings op de tee zijn niet toegestaan, tenzij hij als directe voorbereiding op de afslag wordt gedaan;
  • Baanpersoneel heeft altijd voorrang; wacht met spelen totdat zij een teken geven;
  • Ritsen bij afslag van hole 1 en 10; bij de afslag van een Startende flight (h.1) en een Doorstartende flight (h.10) wordt in voorkomende gevallen altijd geritst. Doorstart heeft standing indien de startende flight aanwezig is vóór de aangegeven starttijd.

Starttijd boeken

Boek eenvoudig en snel een startijd als lid of greenfeespeler.